HIER BEGINT JE TOEKOMST

Bekijk hier de organisaties die meedoen met ‘Project Future’ en vindt jouw ideale match. Creëer impact, help anderen én ontwikkel skills bij de organisatie naar jouw keuze. Staat jouw favoriete organisatie er niet tussen? Geen probleem! We bekijken graag samen de mogelijkheden. Jouw toekomst begint hier.

Scroll naar onder

Destion

Wie zijn we?
We zijn een kleine woningcorporatie met ongeveer 2.600 woningen en maatschappelijk vastgoed zoals zorgcomplexen en brede scholen in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. Wij bouwen, beheren en verhuren sociale huurwoningen, maar ook overig vastgoed.

Wat ga je doen?
Bij ons kun je meedraaien als energiecoach/adviseur. Het werk is bijzonder omdat je met mensen om gaat die elke euro hard kunnen gebruiken en niet altijd staan te wachten op adviezen. Overtuigingskracht en vertrouwen winnen van de huurders is belangrijk. We doen het niet voor Destion. maar voor de huurders. Je leert dus veel van de mensen, maar ook over verduurzamen en werkt samen in het team vastgoedbeheer.

Humanitas

Wie zijn we?
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Humanitas wil mensen die tijdelijk uit balans zijn ondersteunen, zodat zij weer vanuit hun kracht in het leven kunnen staan. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: ‘Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.’

Wat ga je doen?
Je ondersteunt bij administratieve werkzaamheden en helpt mee met organiseren van introdagen en scholingsbijeenkomsten. Je leert hoe je in je kracht komt en blijft. Met een open blik en flexibiliteit pas je helemaal in ons team!

Stichting IKL

Wie zijn we?
Bij IKL werken we uit liefde voor het landschap. Stichting IKL werkt al sinds 1981 aan de instandhouding van kleine landschapselementen in Limburg. Al ruim 35 jaar zet IKL zich met hart en ziel in voor het behoud en ontwikkeling van het landschap van Limburg. Als IKL zetten we ons onder andere in voor beheer van het landschap en meer specifiek de landschapselementen. De oude beheertechnieken zoals zeisen, knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen en hakhoutbeheer heeft IKL hoog in het vaandel staan. Dit is echter een kleine greep uit het assortiment van de werkzaamheden die de IKL buitenkrachtbrigade uitvoert en waar jij deel van kan uitmaken.

Wat ga je doen?
Ons team bestaat uit ecologen, ontwerpers, projectleiders, uitvoerders, instructeurs en projectmedewerkers. Stuk voor stuk praktische mensen die de slag van idee naar uitvoering snel kunnen maken. Ons team werkt vol passie en inspanning voor het landschap. Je kunt bij IKL leren hoe je het landschap goed kunt beheren. Je gaat aan de slag in de buitenkrachtbrigade. Dit is een groep van 4-5 mensen die werken in het landschap onder begeleiding van één van onze instructeurs.

INTOS

Wie zijn we?
INTOS is een arbeids-ontwikkel-bedrijf in de gemeente Gennep. INTOS coacht, begeleidt en ondersteunt iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft om aan het werk te komen of te blijven. INTOS biedt een kandidaat een werk- of participatieplek. Vanuit die basis kan er dagelijks gewerkt worden aan het ontwikkelen van vaardigheden. Naast individuele coaching organiseert INTOS meerdere groepstrainingen waarin de nadruk ligt op de kwaliteiten en veel minder op de beperkingen.

Wat ga je doen?
INTOS heeft stagemogelijkheden binnen de beschutte werksetting van de sociale werkplaats, maar zet voor dit project ook zijn volledige netwerk in om zinvolle stageplekken te garanderen. Daarnaast biedt INTOS trainingen aan voor het zelf opzetten/ontwikkelen van een eigen project voor jongeren. Hierin krijg je antwoorden op de vragen: wie ben ik?, wat wil ik? en wat kan ik?

Lijn 83

Wie zijn we?
Lijn 83 is een stichting die onderwijs biedt aan de scholen van de gemeente Bergen, Gennep en Mook. De scholen verzorgen dagelijks het onderwijs aan de leerlingen, leerkrachten werken in de klas en worden op sommige plekken ondersteund door de onderwijsassistentes. Al onze scholen werken door het geven van het onderwijs aan de basis bij kinderen. Elk kind een zo goed mogelijke basis proberen te geven zodat deze vervolgens door kan stromen richting het voortgezet onderwijs dat bij et kind past.

Wat ga je doen?
Je zou bij ons aan de slag kunnen gaan als taalmaatje: Taalmaatjes op school kunnen een aanvulling zijn op het leren van Nederlands in de groepen. Een taalmaatje kan met een kind of een groepje kinderen de wereld verkennen, bijvoorbeeld samen een boek gaan uitzoeken in de bibliotheek (wat is een bieb, wat voor boeken zijn er, hoe kies je een boek), een spel spelen, samen met kinderen kijken naar foto’s die er zijn vanuit het land van herkomst, met behulp van concreet materiaal kinderen kennis laten maken met Nederlandse woorden. Je leert in de stichting hoeveel het kan betekenen voor een kind door het op de juiste manier en met de juiste hulp te benaderen.

Synthese

Wie zijn we?
Synthese is een welzijnsorganisatie in Noord- en Midden- Limburg met bijna 80 medewerkers en 200 vrijwilligers. Wij moedigen inwoners aan te vertrouwen op hun eigen kracht. Waar dat niet kan, organiseren we contact of maken we mensen wegwijs. Dat doen we laagdrempelig en eenvoudig. Wij maken de gemeenschappelijke kracht zichtbaar.

Wij bieden onder andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk en bij het vormgeven van een aangename leefomgeving. Voorbeelden van diensten die wij uit voeren zijn o.a. , jeugd en jongerenwerk, groepswerk, maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning, ondersteuning ouders en kinderen, gezinscoach, netwerkcoach.

Wat ga je doen?
Wij zoeken iemand die het project Future actief mee wil uitdragen naar jongeren en bedrijven. Iemand die meewerkt aan het organiseren van het project en een filmpje wil maken over het eerste traject; dat uiteindelijk een pr filmpje wordt om nieuwe jongeren en bedrijven enthousiast te maken.

Wel.kom

Wie zijn we?
Wij zijn Wel.kom Roermond. Wij zijn er voor inwoners van Roermond en Swalmen. Onze werkers gaan aan de slag met signalen, knelpunten en speerpunten in wijken en buurten. Zodat mensen prettig kunnen samenleven, iedereen mee kan doen in onze samenleving en voorkomen wordt dat problemen groter worden. Uitgangspunt hierbij is dat we dit samen doen met inwoners, vrijwilligers en in samenwerking met andere organisaties die actief zijn in de wijken.

Wat ga je doen?
Bij het team Jeugd- en jongerenwerk kun je meewerken aan het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor kinderen, jeugd en jongeren, zoals sportactiviteiten, Meidenclub, streetdance, thema-activiteiten, kidsfun en de kookclub.

Wonen Limburg

Wie zijn we?
Wonen Limburg is met 26.000 huizen en 250 medewerkers de grootste woningcorporatie van Limburg. We bieden mensen een thuis. Dat is meer dan een dak boven het hoofd. We zetten ons in om wijken en buurten leefbaar te houden. Om mensen een fijne woonplek te bieden. In de eerste plaats zijn we er vooral voor mensen met een laag inkomen. Maar ook bewoners met een iets hoger inkomen kunnen bij ons terecht voor een betaalbare huurwoning. Onze hoofdactiviteit is het verhuren van woningen. De meest belangrijke activiteit daarna is het zorgdragen voor leefbare wijken.

Wat ga je doen?
Wonen Limburg wil graag talentgericht werken. Daarom staat niet elke functieinhoud 100% vast, maar is daar ruimte om je talent te ontwikkelen en toe te passen.. Naast de vakinhoudelijkheid leer je je te verplaatsen in de situatie van andere mensen. Ook leer je eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. In welk team je terecht komt is volledig afhankelijk van je eigen keuze. Binnen Wonen Limburg zijn ruime doorgroeimogelijkheden.

Zorg&Co

Wie zijn we?
De Coöperatie Zorg&Co bestaat ruim 11 jaar en het hoofdkantoor is gevestigd in Elsloo. De coöperatie ondersteund zzp’ers in de zorg en doet dit vanuit onder en hoofd aannemerschap. Vanuit hoofd aannemerschap hanteert de coöperatie de visie dat alleen werken vanuit de vraag daadwerkelijk de juiste ondersteuning is voor de burgers/ klant of zorgvrager. Dit betekent dat we als coöperatie de zzp’ers faciliteren om vooral participatie, burger initiatieven te ondersteunen waar de vraag leidend is.

Onze coöperatie ondersteund alle beroepen in de zorg en binnen verschillende werkvelden. Vanuit enkele locaties kan de coöperatie ook ondersteunen waarbij ook andere aandachtsvelden gelden te denken aan administratie, communicatie, gastvrouw/ man ( receptie ) keuken en horeca, groen voorziening, huishoudelijke activiteiten, welzijn activiteiten, ondersteuning bij creëren van sfeer, ondersteuning bij mobiliteit, technologie, ergonomische en bouwkundige zaken.

Wat ga je doen?
De coöperatie kijkt naar jou en jouw drive en niet naar diploma’s etc. Vanuit jouw kracht en energie willen we met jou ontdekken waar je goed in bent en hoe jij dit kan ontwikkelen tot een professie met alle regels die daar bij horen. We schuwen niet om grenzen op te zoeken en samen met jou nieuwe wegen in te slaan waarbij ons doel blijft het moet een win / win opleveren waarbij jij de koers bepaald en zelf verantwoordelijk bent en blijft. Binnen deze visie heb je een groot speelveld aan mogelijkheden en dagen we je vooral uit ook creatief te zijn.

Je komt in een club mensen die allemaal op deze manier gestart zijn bij de coöperatie en een eigen plek en rol gevonden hebben die bij hen past.

Pantein

Wie zijn we?
In zorgcentrum Norbertushof in Gennep wonen ouderen met een lichamelijke zorgvraag of dementie. Norbertushof is onderdeel van zorggroep Pantein. Deze zorgroep bestaat uit een ziekenhuis, tien zorgcentra en thuiszorg. Daarmee levert Pantein een compleet aanbod van producten en diensten op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn en zorg. De mensen verblijven in Norbertushof voor de laatste fase van hun leven.

Wat ga je doen?
In de verzorging en begeleiding van onze bewoners kijken wij naar wat de bewoners nog blij maakt, waar ze van kunnen genieten of waar zij nog zin in hebben. Wij praten daarom met de mensen over hun leven, wat daarin zo leuk, moeilijk of bijzonder was, wat zij in hun leven hebben gedaan en hoe zij hebben geleefd. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij interesses van mensen. Je kan hier leren van ouderen, door met ze te praten, een wandelingetje te maken, samen de boterham te eten, tv te kijken of kopjes af te wassen. Heel divers, maar heel veelzijdig. Je ontdekt of werken met deze doelgroep je interesse heeft.

Wil je graag meer weten over Project Future? Neem dan gerust contact met ons op!

Als je je gegevens achter laat, bellen we je zo snel mogelijk terug. Natuurlijk kun je ook even een mailtje of whats app bericht sturen!

info@projectfuture.nl
06-40905020

Vragen? Laat je gegevens achter

We bellen je terug

De start van nieuwe initiatieven is uitgesteld tot ten minste 2 juli a.s..

Je kunt je wel blijven aanmelden!